پذیرش در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست از روز شنبه 98/08/18

متقاضیان محترم مشارکت در بخش داخلی نوزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست میتوانند از روز شنبه 98/08/18 تا زمان تکمیل ظرفیت نمایشگاه به سایت ثبت نام این نمایشگاه به نشانی www.ienvex.com مراجعه فرمایند.
لطفا جهت اطلاع از جزئیات نحوه ثبت نام اینجا را کلیک نمایید.